search

dash

Dash, zec hay xvg ko có tính privacy tuyệt đối

💲New Paying Program , Running Days 00💲💥💥,SSL, DDOS Security✅✅✅💥Earn 5%-10% Hourly For LIFE TIME💥✅✅Sign-up: https://insta-finex.com//?ref=paying 📊Investment Plan:————— ———---------⏺ 5% Hourly For LIFE TIME💲7% Hourly For LIFE TIME📊10% Hourly For LIFE TIME💲12% Hourly For LIFE TIME💲 1 Level Referral Commission 10%➕ Mɪɴ. Iɴᴠᴇsᴛ: $2➖ Mɪɴ. Wɪᴛʜᴅʀᴀᴡ: $0.01💥🕒Withdrawal Instant ➡️ Payment Processors: Payeer, Perfect Money, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Dash,Sign-up: https://insta-finex.com//?ref=paying

CoinNess.com Giám sát thị trường ngày 27 tháng 7: Giao dịch BTC nằm quanh mức $9500Kể từ 11:00 (UTC) ngày 27 tháng 7, chỉ số toàn cầu về giá Bitcoin (BTC) dao động quanh mức $9.500, đạt mức $9.574,94. Nó đã đăng ký giảm 2,49% trong 24 giờ qua. Chỉ số Bull so với Bear của CoinNess.com cho thấy xu hướng kỹ thuật 4-hours của chúng tôi đối với BTC là "Bán" với 15 hiển thị gửi tín hiệu bán, hai hiển thị tín hiệu trung lập và ba hiển thị tín hiệu mua.Thị trường rộng lớn cho thấy xu hướng giảm, với chỉ 10 trong số 100 loại tiền điện tử hàng đầu do vốn hóa thị trường tăng.Giới hạn thị trường toàn cầu là $265,05 tỷ và khối lượng giao dịch 24 giờ là $51,52 tỷ.Coin chính:1. Báo giá BTC hiển thị 9.541,80 USDT trên Binance, $9,493,40 trên Bitfinex và $9,491,67 trên Coinbase Pro;2. Chỉ số thị trường CoinNess.com trình bày các báo giá cho các loại tiền điện tử lớn bên cạnh BTC như sau: ETH đạt mức $209,89 (-3,38%); XRP đạt mức $0,10 (-1,87%); LTC đạt mức $90,36 (-2,96%); BCH đạt mức $307,16 (-1,66%); EOS đạt mức $4,39 (-5,21%); ETC đạt mức $5,94 (-2,14%).Top 3 tăng và giảm hàng đầu về tiền điện tử:1. Top 3 token tăng cao nhất trong số 100 loại tiền điện tử hàng đầu theo giới hạn thị trường: JCT (+ 11,05%), BAT (+ 6,92%) và XMX (+ 2,13%);2. Too 3 token thua lỗ hàng đầu trong số 100 loại tiền điện tử hàng đầu theo giới hạn thị trường: KMD (-11,02%), UUU (-8,65%) và GXC (-7,58%).Top 3 tăng và giảm trong danh mục:1. Top 3 tăng cao nhất trong số 24 danh mục: Smart Economy (+ 1,60%), Asset Anchoring (+ 0,82%) và Cross Chain Technology (+ 0,07%);2. Top 3 thua lỗ hàng đầu trong số 24 loại: Thương mại điện tử (-10,67%), Dịch vụ dữ liệu (-6,09%) và Công nghệ chuỗi chéo (-4,47%).Dòng vốn / Giao dịch:1. Top 3 dòng vốn tăng hàng đầu trong vòng 24 giờ qua: BTC (+ $329 triệu), DASH (+ $327 triệu) và XMR (+ $76 triệu);2. Top 3 dòng vốn giảm hàng đầu trong vòng 24 giờ qua: EOS (- $29 triệu), XRP (- $25 triệu) và LTC (- $21 triệu);3. Dòng tiền vào/ra của các sàn giao dịch: Binance (+ $35,79 triệu), Bitfinex (- $5,53 triệu) và Coinbase Pro (+ $3,22 triệu).

CoinNess.com Giám sát thị trường ngày 27 tháng 7: Giao dịch BTC nằm quanh mức $9500Kể từ 11:00 (UTC) ngày 27 tháng 7, chỉ số toàn cầu về giá Bitcoin (BTC) dao động quanh mức $9.500, đạt mức $9.574,94. Nó đã đăng ký giảm 2,49% trong 24 giờ qua. Chỉ số Bull so với Bear của CoinNess.com cho thấy xu hướng kỹ thuật 4-hours của chúng tôi đối với BTC là "Bán" với 15 hiển thị gửi tín hiệu bán, hai hiển thị tín hiệu trung lập và ba hiển thị tín hiệu mua.Thị trường rộng lớn cho thấy xu hướng giảm, với chỉ 10 trong số 100 loại tiền điện tử hàng đầu do vốn hóa thị trường tăng.Giới hạn thị trường toàn cầu là $265,05 tỷ và khối lượng giao dịch 24 giờ là $51,52 tỷ.Coin chính:1. Báo giá BTC hiển thị 9.541,80 USDT trên Binance, $9,493,40 trên Bitfinex và $9,491,67 trên Coinbase Pro;2. Chỉ số thị trường CoinNess.com trình bày các báo giá cho các loại tiền điện tử lớn bên cạnh BTC như sau: ETH đạt mức $209,89 (-3,38%); XRP đạt mức $0,10 (-1,87%); LTC đạt mức $90,36 (-2,96%); BCH đạt mức $307,16 (-1,66%); EOS đạt mức $4,39 (-5,21%); ETC đạt mức $5,94 (-2,14%).Top 3 tăng và giảm hàng đầu về tiền điện tử:1. Top 3 token tăng cao nhất trong số 100 loại tiền điện tử hàng đầu theo giới hạn thị trường: JCT (+ 11,05%), BAT (+ 6,92%) và XMX (+ 2,13%);2. Too 3 token thua lỗ hàng đầu trong số 100 loại tiền điện tử hàng đầu theo giới hạn thị trường: KMD (-11,02%), UUU (-8,65%) và GXC (-7,58%).Top 3 tăng và giảm trong danh mục:1. Top 3 tăng cao nhất trong số 24 danh mục: Smart Economy (+ 1,60%), Asset Anchoring (+ 0,82%) và Cross Chain Technology (+ 0,07%);2. Top 3 thua lỗ hàng đầu trong số 24 loại: Thương mại điện tử (-10,67%), Dịch vụ dữ liệu (-6,09%) và Công nghệ chuỗi chéo (-4,47%).Dòng vốn / Giao dịch:1. Top 3 dòng vốn tăng hàng đầu trong vòng 24 giờ qua: BTC (+ $329 triệu), DASH (+ $327 triệu) và XMR (+ $76 triệu);2. Top 3 dòng vốn giảm hàng đầu trong vòng 24 giờ qua: EOS (- $29 triệu), XRP (- $25 triệu) và LTC (- $21 triệu);3. Dòng tiền vào/ra của các sàn giao dịch: Binance (+ $35,79 triệu), Bitfinex (- $5,53 triệu) và Coinbase Pro (+ $3,22 triệu).